GURU SMP PGRI 1 Jatinangor
Piwuruk Bapak Ibu Guru pikeun barudak SMP PGRI 1 Jatinangor:

 "Anaking, tong satempo-tempona lamun lain tempoeuna. Tong saomong-omongna lamun lain omongkeuna. Tong sadenge-dengena lamun lain dengekeuna". (See no evil. Say no evil. Hear no evil)

monyet


Share Article on :